Co je to flexibilita práce?

Flexibilitu práce využívá 62 % všech světových firem. Zvyšuje produktivitu práce i spokojenost zaměstnanců. Posiluje značku zaměstnavatele. Je v souladu s digitalizací a novými technologiemi. Pro zaměstnance je jedním z 3 hlavních aspektů při výběru zaměstnavatele.

Práce z domova

Práce z domova

 • Zaměstnanci pracují z domova (výjimečně nebo stále) dle nastavených pravidel
 • Šetří čas na cestách, který v 90-ti % případů věnují práci.
 • Využívají moderní technologie a zvyšují i svou osobní efektivitu a work/life balance.

Výhody

 1. Zaměstnanec

  Úspora peněz a času na cestách

  Kvalitnější život

  Svoboda volby místa nebo času práce

  Efektivní využití času

 2. Manažer

  Kvalitní tým díky náboru bez geografických omezení

  Spokojený tým

  Jasná pravidla a efektivní týmová práce

 3. Firma

  Známka výborné firemní kultury a moderních technologií

  Atraktivita zaměstnavatele

  Vyšší produktivita práce

Vzdálená spolupráce

Vzdálená spolupráce

 • Má podobu plně vzdálených týmů, spolupráce mezi pobočkami, nebo spolupráce s jednotlivci v jiné lokalitě.
 • Spolupráce a vedení na dálku má specifika a vyžaduje dovednosti, které 81% manažerů postrádá. To způsobuje demotivaci a neefektivitu.

Výhody

 1. Zaměstnanec

  Úspora času a peněz na cestovném

  Pracovní příležitost v místě bydliště s nižšími životními náklady

  Rychlá podpora kolegů odkudkoliv

 2. Manažer

  Rychlejší nábor lidí z více lokalit

  Efektivní spolupráce týmu odkudkoliv

  Dobré vztahy a důvěra v týmu

 3. Firma

  Připravenost pro rozvoj byznysu do nových lokalit

  Nábor lidí odkudkoliv s nižšími náklady

  Silná firemní kultura a značka napříč lokalitami

Flexibilní formy práce

Flexibilní formy práce

 • Firmy i zaměstnanci vyžadují flexibilní formy spolupráce.
 • Na českém i evropském pracovním trhu se objevují například tyto: Sdílení zaměstnanců (employee sharing), Sdílení pracovního místa (job sharing), Dočasné řízení (interim management), Příležitostná práce (casual work), Mobilní práce (ICT-based mobile work).
 • Moderní HR týmy tyto formy umí efektivně využívat.

Výhody

 1. Zaměstnanec

  Možnost pracovat v souladu s životní situací

  Silná motivace v práci

  Využití silných stránek a unikátních zkušeností

 2. Manažer

  Možnost náboru expertů s know how

  Maximální efektivita týmu

  Diverzita

  Schopnost pracovat na různých projektech s experty

 3. Firma

  Úspora nákladů na nábor a mzdy

  Zvyšování firemního know how

  Atraktivní značka zaměstnavatele