Co je to flexibilita práce?

Flexibilitu práce využívá 62 % všech světových firem. Zvyšuje produktivitu práce i spokojenost zaměstnanců. Posiluje značku zaměstnavatele. Je v souladu s digitalizací a novými technologiemi. Pro zaměstnance je jedním z 3 hlavních aspektů při výběru zaměstnavatele.

Homeoffice - práce z domova

Jak vést lidi na homeoffice

 • Ověřte si, že mají spolehlivý internet, potřebné přístupy a umí používat potřebné aplikace.
 • Soustřeďte se na podané výkony a ne na odpracovaný čas.
 • Buďte velmi konkrétní při zadávání strukturovaných cílů a nastavte si častější check pointy.
 • Extrovertnějším lidem zadávejte měřitelné cíle, které se nedají omluvit.
 • Aktivně propojujte vzdálené lidi s ostatními.
 • Dodávejte jim pocit jistoty, nabízejte více zpětné vazby, nebojte se chválit.
 • Pojmenujte si navzájem výstupy, aby je daný člověk rozeznal i bez vás. Dotáhnout k dokonalosti, good enough a jiné.
 • Vždy mějte na paměti, že lidé na HO musí být disciplinovaní a mají proaktivně "reportovat" průběh práce.

Výhody

 1. Zaměstnanec

  Úspora peněz a času na cestách

  Kvalitnější život

  Svoboda volby místa nebo času práce

  Efektivní využití času

 2. Manažer

  Kvalitní tým díky náboru bez geografických omezení

  Spokojený tým

  Jasná pravidla a efektivní týmová práce

 3. Firma

  Známka výborné firemní kultury a moderních technologií

  Atraktivita zaměstnavatele

  Vyšší produktivita práce

Vzdálená spolupráce

Vzdálená spolupráce

 • Má podobu plně vzdálených týmů, spolupráce mezi pobočkami, nebo spolupráce s jednotlivci v jiné lokalitě.
 • Spolupráce a vedení na dálku má specifika a vyžaduje dovednosti, které 81% manažerů postrádá. To způsobuje demotivaci a neefektivitu.

Výhody

 1. Zaměstnanec

  Úspora času a peněz na cestovném

  Pracovní příležitost v místě bydliště s nižšími životními náklady

  Rychlá podpora kolegů odkudkoliv

 2. Manažer

  Rychlejší nábor lidí z více lokalit

  Efektivní spolupráce týmu odkudkoliv

  Dobré vztahy a důvěra v týmu

 3. Firma

  Připravenost pro rozvoj byznysu do nových lokalit

  Nábor lidí odkudkoliv s nižšími náklady

  Silná firemní kultura a značka napříč lokalitami

Flexibilní formy práce

Flexibilní formy práce

 • Firmy i zaměstnanci vyžadují flexibilní formy spolupráce.
 • Na českém i evropském pracovním trhu se objevují například tyto: Sdílení zaměstnanců (employee sharing), Sdílení pracovního místa (job sharing), Dočasné řízení (interim management), Příležitostná práce (casual work), Mobilní práce (ICT-based mobile work).
 • Moderní HR týmy tyto formy umí efektivně využívat.

Výhody

 1. Zaměstnanec

  Možnost pracovat v souladu s životní situací

  Silná motivace v práci

  Využití silných stránek a unikátních zkušeností

 2. Manažer

  Možnost náboru expertů s know how

  Maximální efektivita týmu

  Diverzita

  Schopnost pracovat na různých projektech s experty

 3. Firma

  Úspora nákladů na nábor a mzdy

  Zvyšování firemního know how

  Atraktivní značka zaměstnavatele