Flexi HR Akademie© - Flexibilita práce z pohledu HR od A do Z

Zavedli jste u vás ve společnosti prvky flexibility práce, ale zdá se vám, že to stále není ono? Že se prvotní očekávání nenaplňuje a stále někde něco skřípe?
Nebo stojíte na počátku zavádění zkrácených úvazků, práce z domova nebo třeba plánování směn? Potřebujete více pracovat s mladou nebo naopak stárnoutcí generací? Bojujete s návratem rodičů z rodičovských dovolených?
Přijďte si o tom popovídat, inspirovat se a prakticky se dozvědět, jak na to.

REGISTRACE

Sejdeme se celkem 5x. Dvakrát osobně a třikrát online. Pokud s námi projdete celým programem, získáte ucelený pohled na flexibilitu práce z pohledu HR. Budete vědět, na co si dát pozor, čemu se určitě vyvarovat a na co nezapomenout. Podíváme se na zavádění flexibility komplexně krok po kroku. Budeme pracovat se 3 cílovými skupinami (vedením firmy, manažery a řadovými zaměstnanci), propíšeme flexibilitu i do jednotlivých HR procesů. My přineseme příklady z reálné praxe a vy můžete průběžně pracovat na vašem konkrétním projektu a rovnou ho konzultovat.
Můžete se s námi potkat i pouze na vybraných modulech a získat tak konkrétní informace k danému tématu.

Proč je dnes důležité rozumět trendu flexibility práce?

 • 62 % globálních firem má definovanou strategii flexibility práce.
 • 85 % firem přináší vyšší efektivitu a produktivitu
 • 81 % firem má flexibilita jako nutnou podmínku týmové diverzity
 • 77 % firem využívá celosvětově flexibilitu pro posílení značky zaměstnavatele a snížení fluktuace
Bude to skvělá akce! Je to jednoznačně téma, o kterém je potřeba mluvit a hlavně dělat adekvátní kroky ve společnosti.

Eliška Přichystalová

HR Business Partner Biz Machine

Flexi HR Akademie©

 • Tréninky jsou určeny HR manažerům a expertům a pro všechny, kteří řeší momentálně změny v organizaci práce
 • Formát tréninku: sejdeme se celkem 5x. Dvakrát osobně (Praha) a třikrát online
 • Můžete se s námi potkat na celé akademii nebo pouze na vybraných modulech a získat tak konkrétní informace k danému tématu.

Cena

21 900 Kč bez DPH za celou akademii 6 900 Kč bez PDH za 1 modul - OFFLINE
3 500 Kč bez DPH za 1 modul - ONLINE
REGISTRACE

Lektoři Akademie

 • Zdenka Studená

  Managing Partner
  FLEXJOBS

 • Jana Špačková

  Partner
  FLEXJOBS

 • Markéta Kouklíková

  Flexibility Expert
  FLEXJOBS