Nastavíme pravidla flexibility práce

Jsme experti na flexi práci, práci z domova a na dálku. Pomůžeme vám efektivně a rychle nastavit pravidla na míru a vytrénovat vaše zaměstnance. Pracujeme online i offline podle potřeb.

Dále nabízíme

FLEXcheck©

  • Změříme příležitosti pro využití a zefektivnění flexibility ve vaší firmě.
  • Zmapujeme potřeby vašich zaměstnanců.
  • Spočítáme transparentní business case s jasně pojmenovanými přínosy a náklady.

Design řešení

  • Navrhneme vhodné využití flexibility práce podle priorit firmy, typů pracovních pozic i potřeb zaměstnanců.
  • Nastavíme plán implementace flexibility a komunikaci do firmy.
  • Zavedeme pravidla a směrnice na míru pro vaše zaměstnance a v souladu s legislativními normami.

Trénink

  • Vytrénujeme manažery, specialisty a HR týmy, aby uspěli ve flexibilním prostředí práce odkudkoliv.
  • Předáme návod pro efektivní práci ve flexibilním pracovním prostředí díky metodice FACE©.
  • Potkáme se v místě nebo online pomocí e-learningu.