Flexibilita vyžaduje nové znalosti

Dobře zvládnutá práce na dálku a flexibilita obecně umožní Vašim lidem využít jejich potenciál na maximum. Aby tomu tak bylo, musí se celé organizace naučit nové dovednosti a změnit styl práce. Vyberte si z našich tréninkových programů pro zaměstnance, manažery i TOP manažery.

Pro zaměstnance

Home office a práce na dálku

 • Sebe- řízení
 • Sebe-motivace
 • Sebe-organizace
 • Sebe-obrana (psychická)
 • Specifika a úskalí práce na dálku
 • Nástroje, které ušetří i 20 min denně
 • Principy efektivní vzdálené spolupráce
 • Komunikační techniky pro práci na dálku
 • Práce s cíli a prioritami ve flexibilním prostředí
 • Svoboda vs odpovědnost při práci z domova/odkudkoliv

Výhody

 1. Zaměstnanec

  Zaměstnanci získají více času pro sebe (méně dojíždění) a přitom udrží či dokonce zvýší svou výkonnost v práci.

 2. Manažer

  Manažeři získají podřízené jejichž potenciál bude snazší zužitkovat pro dosažení cílů týmu.

 3. Firma

  Firma získá flexibilnějšího zaměstnance, který se bude snáze adaptovat i na změny, které teprve přijdou.

Pro manažery

Remote management

 • Remote management - specifika
 • Role manažera ve vzdáleném týmu
 • Flex mindset
 • Týmová pravidla v hybridním prostředí
 • Řízení cílů a priorit na dálku
 • Řízení výkonu a kontrola ve virtuálním prostředí
 • Komunikační techniky při vedení na dálku - vzdálenština
 • Budování vztahů a důvěry na dálku
 • Vedení vzdálené schůzky
 • Zpětná vazba v hybridním týmu

Výhody

 1. Zaměstnanec

  Zaměstnanci získají nadřízeného, který dokáže vytvořit prostředí, kde se bude snáze spolupracovat a sníží se i pravděpodobnost nedorozumění či konfliktů.

 2. Manažer

  Manažeři budou mít dění ve svých rukách bez ohledu na to, kde se kdo nachází. Aktuální míru samostatnosti svých lidí využijí optimálně.

 3. Firma

  Firma získá člověka, který umí zužitkovat potenciál svěřeného týmu na maximum, a není limitován ani místem ani časem.

Pro TOP manažery

Flexibilní firma pod kontrolou

 • Flexibilita jako business driver
 • Performance management a empowerment
 • Úspěšné zvládnutí kulturní změny
 • Intrapreneurship v týmech na dálku aneb jak využít potenciál zaměstnanců pro Váš business

Výhody

 1. Zaměstnanec

  Zaměstnanci získají pracovní prostředí, které je vstřícnější k jejich životním potřebám.

 2. Manažer

  Manažeři získají jednotný rámec, kterým se mohou řídit, a bude pro ně výrazně snazší vyladit své hybridní týmy k maximálnímu výkonu.

 3. Firma

  Firma získá mnohem větší dosah v recruitingu a zároveň loajálnější stávající zaměstnance.